Links

Het Stadsarchief Mechelen draagt naast archieven ook zorg voor andere collecties. Je vindt die hier niet terug. Het gaat onder meer over beeldcollecties (foto’s, postkaarten, glasplaten, kaarten … Een groot deel daarvan staat op regionalebeeldbank.be), de erfgoedbibliotheek, documentaire bestanden, verzamelingen … Contacteer ons hiervoor.

Archiefbank Mechelen geeft je enkel beschrijvingen. Gedigitaliseerde documenten, onder meer de burgerlijke stand (1794-1917), de bevolkingsregisters (1796-1890), de parochieregisters (1303-1839) en de weeskamer( 1506-1806) zijn digitaal doorzoekbaar via mechelsegenealogischebronnen.be.